Close

Adaptációs foglalkozás

Adaptációs tréning

A „Suliplussz” projektben a hevesi Eötvös József Oktatási Központ egy megvalósított programjának továbbfejlesztése valósul meg, amelyben az elsődleges cél, hogy a bevont résztvevők olyan komplex humán szolgáltatásokban részesüljenek, amelyek révén személyiségük fejlődik, alkalmasabbak lesznek a szociális képességeik hatékony működtetésére, a társadalmi integráció releváns megvalósítására.

A korábbi projekt szakmai tartalmának előzetes, alapos megismerése kiemelkedően fontos volt jelen projekt szakmai célkitűzéseihez rendelten, ezért a projekt indulását megelőzően is mély és precíz szakmai munka zajlott ehhez kapcsolódóan a korábbi programelemek hatékonyságának reális felmérése érdekében. Természetesen a projekt szakmai tartalmának meghatározásakor is figyelembe vettük már ezeket a szempontokat, eredményeket, hiszen a „Suliplussz” programban a cél a társadalmi innováció továbbfejlesztése. A holisztikus megközelítés, a szakmák közötti együttműködés és hatékony kommunikáció révén a „Suliplussz” program továbbfejlesztésének irányai kirajzolódtak, ez a szakmai tervünkben megjelent, szem előtt tartva a projekt célcsoportjainak speciális igényeit is.

Programunkban a mentorálás, mint humánszolgáltatás az egyik alap tevékenység, mely azonban nem önmagában, hanem egyéb szakmai súlypontokkal kiegészítve jelenik meg a célcsoportot támogató szolgáltatások között. Elsődleges célja e tevékenységnek a folyamatos, és széles szakmai ismereteken, valamint szakmaközi kommunikáción s összefogáson alapuló személyes, interperszonális támogatás, amelyben az olyan innovatív pedagógiai, andragógiai elemek is megjelennek, mint például konstruktivizmus, vagy az életpálya tanácsadás.

Projektünkben a mentori munka szakmai támogatására egy komplex tananyag is kidolgozásra került, amely a mentori munkát írja le elméleti és gyakorlati szempontok szerint, támogatva módszertani eszközökkel, s mindezt egy könnyen elérhető, digitálisan kiváló minőségben keretbe foglalva.

A fentieknek megfelelően a három nap alatt megvalósuló adaptációs tréning célja, hogy a tananyag fejlesztés kapcsán a mentori tevékenység, valamint a hozzá rendelt egyéb, projektben megvalósuló szolgáltatások (tréningek a célcsoportnak, szolgáltatások a szakmai megvalósítóknak, stb.) módszertani megközelítésből is rendezésre kerüljenek. A tréning jó gyakorlatokból kiindulva, a korábbi EJROK által megvalósított program tapasztalatait felhasználva teremt olyan szakmai keretet, amelyben a résztvevők (20 fő) széles értelemben kapnak ismereteket, gyakorlati készségfejlesztésre alkalmas tevékenységeket.

A 20 órás strukturált csoportos foglalkozáson a programban résztvevő mentorok, illetve lehetséges mentor jelöltek vettek részt, akik szintén célcsoportjai a tananyagfejlesztésnek is, így ez a két tevékenység összekapcsolódik abban a tekintetben, hogy a kifejlesztett tananyag alapjait is feldolgozta a tréning.

A programban a tananyaggal kapcsolatos alapvető visszajelzéseken túl (amelyek felhasználhatóak a tananyag további fejlesztésével összefüggésben is) az került középpontba, hogy a mentori tevékenység, mint humán szolgáltatás, milyen alapvető feltételrendszert támaszt a mentorral szemben. Itt nem kizárólag a szakmai felkészültséget kell érteni, hanem a mentor személyének sajátosságait is, kezdve a tapasztalatokkal, illetve a célcsoporthoz kapcsolódó személyiség jellemzőkkel. Kiemelten lényeges, hogy a mentor lehetőség szerint olyan egyén legyen, aki rendelkezik tapasztalatokkal a célcsoport tekintetében, illetve akinek van szakmai tapasztalata valamilyen humánszolgáltatás esetében.

További lényeges szempont a mentorral kapcsolatos személyiségtényezők jelenléte. Jelen projektben elvárásunk volt, hogy a mentorok magas empátiával rendelkező személyek legyenek, akik amellett, hogy kommunikációjukban is magasan fejlettek, rendelkeznek azokkal a kulcsképességekkel is, mint az együttműködés, vagy a konfliktuskezelés, hiszen a mentoroknak nem egyedül kell tevékenységeiket végezni, a holisztikus megközelítés, problémakezelés miatt a célcsoporttagok fejlesztése szakmák közötti átmenetben valósul meg. A projektben a holisztikus megközelítés, a szoros szakmaközi együttműködés miatt a mentoroknak szükségszerű az, hogy kooperaív, rugalmas viselkedés és kommunikáció jellemezze őket. Mindezek mellett a barátságos, a projekt résztvevőivel való kapcsolattartás érdekében megjelenő érdeklődő, nyitott személyiség is elvárt.

A fenti személyiségjellemzők fejlesztése, tudatosítása mellett a tréning célja a mentorok módszertani eszköztárának fejlesztése volt, amely kiemelkedően fontos, hiszen cél, hogy a mentorok a mentori munkában a tevékenységeknek, projekt céloknak leginkább megfelelő technikákat alkalmazva dolgozzanak a célcsoporttagokkal. Így, ennek tükrében a tréningen gyakorlati, fejlesztő technikákat is elsajátítottak a résztvevők, ügyelve arra, hogy a technikák személyes kipróbálása is megtörténjen.

A módszertani eszköztár fejlesztés esetében az alábbi képességeket fejlesztette elsősorban a tréning:

  • kommunikációs képesség
  • kooperációs képesség
  • problémamegoldó képesség
  • empátia fejlesztése
  • konfliktuskezelési képesség
  • proaktivitás

A program gondozója a Jonathan Livingston Seagull Alapítvány.

Vélemény, hozzászólás?

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support